Afiliere RBF

Pot avea calitatea de membru al Federaţiei persoanele juridice române sau străine (după recunoaşterea lor de autorităţile române competente, în condiţiile legii), de natura ONG-urilor, implicate în activitatăţi sportive şi/sau de promovare a profesiei de agent gardă de corp, cunoscând statutul Federaţiei, sunt de acord cu prevederile sale şi înţeleg că prin propria activitate să contribuie şi să sprijine realizarea scopului acesteia.

1) Aderarea la Federaţia se face după acceptarea de către federaţie a cererii de aderare.

2) În vederea aceptării aderării la Federaţie a unei persoane din cele prevazute mai sus, aceasta depune la sediul Federaţiei o cerere de aderare care este supusă analizei Consiliului Director. Cererea de aderare poate fi transmisă si în format electronic, prin intermediul poştei electronice, persoanei cu atribuţii în domeniul managementului membrilor din Federaţie.

(3) Consiliul director se întruneşte în maxim 30 de zile şi realizează o cercetare amănunţită a cererii de aderare, inclusiv prin realizarea de interviuri cu reprezentanţii persoanei solicitante.

         Odată acceptată cererea, se va transmite solicitantului calitatea de membru prin înmânarea legitimației și a certificatului de membru.